Domotica staat voor velen gelijk aan een hoger leefcomfort. Vanop afstand kan U alle functies in huis gemakkelijk bedienen. Maar domotica kan ook een steentje bijdragen tot een rationeler energieverbruik en tot de veiligheid van uw woning. Wij garanderen een maximale prestatie, geheel gepersonaliseerd.

 

Comfort

Domotica maakt uw leven gemakkelijker. Zo kan U meerdere routinehandelingen simultaan, automatisch laten uitvoeren. Filmpje bekijken? Met één enkele druk op de knop springt de TV aan, wordt de sfeerverlichting aangepast en gaan de rolluiken naar beneden. Of met één druk op de knop worden de verlichting alsook de verwarming en elektrische apparaten uitgeschakeld wanneer U naar het werk vertrekt. Deze verzameling van commando’s worden scenario’s genoemd, die naar keuze geprogrammeerd kunnen worden. De scenario’s kunnen ook ten alle tijden aangepast of op vaste tijdstippen uitgevoerd worden. Het is uiteraard ook mogelijk om dit via uw smartphone of tablet te laten verlopen. Wij overleggen graag samen met U de toepassingsmogelijkheden.

 

Energie

De verlichting inschakelen met sensoren op beweging, of bij verminderd daglicht, of zelfs met tijdschakelingen, is een simpel voorbeeld van hoe domotica kan snoeien in uw energiefactuur.

U kan het nog verder uitbreiden... Met zoneverwarming kan U uw huis heel gericht per kamer of zone verwarmen. Voor elke zone kan U de exacte temperatuur op het centrale scherm aflezen en met één toets bijsturen. Zoneverwarming kan zorgen voor een besparing op de verwarmingskosten van 14% voor nieuwbouw tot zelfs 18% voor gerenoveerde woningen.

Domoticasystemen zijn doorgaans standaard uitgerust met een alles-uit-knop. Voordat U het huis verlaat, kan U met deze functie alle systemen in huis uitschakelen, zowel verlichting, verwarming als elektrische apparaten. Zo vermijdt U sluipverbruik. Op de centrale unit van het systeem kan U het dagelijks, wekelijks of maandelijks elektriciteitsverbruik, alsook het verbruik van water en gas monitoren. Bijkomend kan het systeem ook een water- of gaslek detecteren en indien nodig de toevoer afsluiten.

  

Veiligheid

Domotica kan ook bijdragen tot uw veiligheid. Met behulp van camera’s, kan U alles in en rondom uw woning in de gaten houden en mogelijke inbrekers afschrikken. Met bijkomende functies zoals de paniektoets en de aanwezigheidssimulatie verhoogt U uw veiligheid en die van uw woning.
U kan inbrekers ook op het verkeerde been zetten door op bepaalde tijdstippen de rolluiken en verlichting te bedienen zodat uw huis een bewoonde indruk geeft als U op vakantie bent. U kan ook een noodscenario naar keuze voorprogrammeren voor het geval dat een inbreker toch zijn slag probeert te slaan. Dit scenario kan bijvoorbeeld inhouden dat de verlichting willekeurig wordt aan- en uitgeschakeld en/of dat de radio loeihard begint te spelen, … SMARTHOME SOLUTIONS  zorgt ervoor dat in een handomdraai tal van dagelijkse handelingen worden geautomatiseerd zodat U dankzij voorgeprogrammeerde scenario’s op beide oren kan slapen. Wij begeleiden U van studie tot ingebruikname.

 

Volgende 6 slimme domotica toepassingen winnen aan belang in onze hedendaagse woningen:

 

  • Automatisering van de binnen- en buitenverlichting
  • Kamertemperaturen die U wenst op elk tijdstip van de dag
  • Een overzicht van en dus een betere controle over uw energieverbruik
  • Een geprogrammeerd dag-, week- of maandscenario aangepast aan uw behoeften
  • De alles-uit-knop
  • De paniekknop om ongewenste bezoekers af te schrikken


We installeren alle vereiste componenten, inclusief bekabeling, uiterst zorgvuldig, zowel vanuit functioneel als esthetisch standpunt. Vervolgens programmeren wij uw domoticasysteem naargelang uw persoonlijke behoeften. 

 

 

De dienst na verkoop blijft steeds verzekerd !